Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#305

Geçmişlerden bir adam, sıcak havada yola çıktığı zaman, bir bulut kendisine gölge edermiş. Bunu gören başka bir adam:

“Ben de onun gölgesinde yürüyeyim demiş.” Demiş ve yürümeye başlamış. Önceki adam, bazı kimselerin kendi gölgesine sığınarak yürüdüklerini görünce, ucbe düşmüş, yani kendisini beğenme hissine kapılmış. Ayrıldıkları zaman gölge yapan bulut, ikinci adamı takip etmiştir.

Şa’bi 

#374

Kişiyi bilgisi sebebiyle ısrarcı, münakaşacı ve kendini beğenmiş olarak gördüğün zaman, bil ki o, hüsranda kemâle ermiştir.

Bişrü’l Hafi

#462

Eğer Âdemoğlunun her ameli güzel ve eksiksiz olsaydı, kendini beğenmiş olmaktan nefsini helâk ederdi. Fakat Allah-ü Teâlâ onu, rahmetiyle kusurunu görme durumunda yaratmıştır.

Hasan-ı Basri 

#464

Uyuyarak geceleyip sabaha nedâmet edici olarak girmeyi, geceyi ibâdetle geçirip sabaha kendini beğenmiş ve uyuyanların fevkinde görmüş olarak girmekten çok daha makbul sayarım.

Mutarrif bin Abdullah 

#823

Tevazu, kibrin, başkalarına karşı büyüklük taslama ve kendini beğenmenin zıddıdır. Tevazu  güzel ve üstün ahlâk sahibi oluşun bir göstergesi, kibir ve kendini beğenmişlik ise kötü ahlâklı oluşun ve günahkârlığın bir belirtisidir. Bu sebeple tevâzu ne kadar övülmüşse, kibir de o kadar yerilmiştir. 

#1163

Bayezid-i Bistami Hazretleri buyuruyor ki:
"Günahlara bir defa, tâatlere ise bin defa tövbe etmek lâzımdır. Yâni yaptığı ibâdet ve tâatlere bakıp kendini beğenmek, o ibâdeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenâdır."

#1368

Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer.

Kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete gider.

#1413

Bir insanda, kendini yüksek görme, hırs ve şehvet varsa, bunlar o konuşurken soğan yemiş gibi kokar.

Hz. Mevlana 

#1620

Amellerinizi ucb (kendini beğenmek, ibadeti kendinden bilmek) ile örtüp yok etmeyiniz.

#1799

Ahmaklığın devası yoktur.Hakka karşı koyabilecek hiç bir kuvvet yoktur. Kendini beğenmiş, mağrur ile sohbet edilmez. Zalimin vefası olmaz. Gafilin nûru yoktur.Vefası olmayanın imanı da yoktur.

Ahmed-Er Rufai Hz.

 Etiketler