Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#129

Sürekli şikâyet ve memnuniyetsizlik, şükürden ve sabırdan yoksun gafil kimselerin en belirgin halidir.

#136

Basit insanlar, sahip oldukları nimetin kıymetini, elden çıkmadan bilmezler.

Sophokles 

#139

İnsanlar daha fazla dünyalığa sahip olduklarında daha rahat ve mutlu olacaklarını hayal ederler. Acaba gerçekten öyle mi, yoksa bu şeytanın ve nefsimizin büyük bir aldatmacası mı?

#158

Rabiat-ül Adeviyye, bir yerden geçerken kızartılmış bir koyun gördü hemen ağlamaya başladı. Sebebini soranlara ise:

"Hayvanlar, ateşe ancak öldükten sonra girerler dedi. İnsanlar ise diri diri."

#260

Kahpe dünyaya gönül verenin aklı kıt, zaafı ise çok demektir.

#260

Kahpe dünyaya gönül verenin aklı kıt, zaafı ise çok demektir.

#319

Büyük insanların idealleri ve uğrunda ölebilecekleri bir davaları vardır.

Küçük insanların ise sadece geçici hevesleri vardır.

#319

Büyük insanların idealleri ve uğrunda ölebilecekleri bir davaları vardır.

Küçük insanların ise sadece geçici hevesleri vardır.

#322

Hayat yolunda insanın karşısına bazen güller ve çiçekler (iyi ve doğru insanlar) çoğu zaman ise dikenler ve çalılar (kötü ve değersiz insanlar) çıkar.

#324

İyi ve dürüst insanlar, kötüler ve namussuzlar kadar cesur ve gözükara olmadıkça bu dünya asla düzelmez.

#370

Sahabeler de bizim gibi insandılar diyorlar; fakat biz, onlar gibi insanlar değiliz.

#449

“Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş iyi insanları sınamaya yararlar.”

#449

“Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş iyi insanları sınamaya yararlar.”

#570

Yeryüzü renkli taşlarla doludur ama pek azı boyunlara kolye olur.

İman ve fazilet sahibi insanlar da, kıymetli taşlar gibi yeryüzünde pek az bulunan çok değerli varlıklardır.

#577

Aklı kıt insanlar fani ömürlerini dünyada mal biriktirmekle geçirirler.

#603

Kalbimizi, Mevla’mızın razı olduğu güzel hasletlerle bezeyelim. Kendimize şu veya bu ideolojinin sapık liderlerini değil, insanlığın en güzel örneğini yani Allah Resulünü rehber edinelim.

#648

İnsanlar tuhaftır, fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar.

H. Ziya Uşaklıgil

 

İnsanlar kötülüğü, arzularının kuvvetli olmasında çok, vicdanlarının zayıf oluşundan dolayı yaparlar.

Jhon Stuart Mill

#826

Peygamber Efendimiz (s.a.v), faiz yiyenlerin âhiretteki cezalarını gösteren bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Miraç gecesi, bir kısım insanlara uğradım ki, karınları evler gibi iri idi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışardan görünüyordu. Ben:
“Ey Cibrîl bunlar kimlerdir?” diye sordum.
“Bunlar faiz yiyenlerdir!” cevabını verdi.”

#826

Peygamber Efendimiz (s.a.v), faiz yiyenlerin âhiretteki cezalarını gösteren bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Miraç gecesi, bir kısım insanlara uğradım ki, karınları evler gibi iri idi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışardan görünüyordu. Ben:
“Ey Cibrîl bunlar kimlerdir?” diye sordum.
“Bunlar faiz yiyenlerdir!” cevabını verdi.”

#911

Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara sû-i zana, kötü düşünmeye sebeb olur.

#911

Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara sû-i zana, kötü düşünmeye sebeb olur.

#941

Şerlileriniz başınıza musallat edilmeden önce iyiliği emredip, kötülükten sakındırın. Şerlileriniz başınıza geçtikten sonra hayırlılarınız onlara beddua etse de, dualarına icabet edilmez.

#941

Şerlileriniz başınıza musallat edilmeden önce iyiliği emredip, kötülükten sakındırın. Şerlileriniz başınıza geçtikten sonra hayırlılarınız onlara beddua etse de, dualarına icabet edilmez.

#1044

Dünyamız! Güneşin etrafında büyük bir hızla dönüyor, fakat uzaya fırlamıyor ve üzerindeki yolcuları olan insanları, hayvanları, bitkileri ve cansızları, hiç incitmeden binlerce yıldır üzerinde taşımaya devam ediyor. Bu hadisenin kudret sahibi bir zatın tasarrufuyla gerçekleştiğini inkâr etmek en büyük budalalıktır.

#1384

-Akıllı kimse başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir.

-Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler, ama akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler.

-Aklı kıt olan dilini tutamaz.

-Akıllı konuşmadan önce düşünür. Akılsız ise düşünmeden konuşur.

-Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş, almış.

-Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.

-Akıllı iki kere aldanmaz.

#1414

Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok.

Ne elbiseler gördüm, içinde insan yok.

Hz. Mevlana 

#1456

Kamış boşum dedi, şekerlendi.

Ağaç yükselip havalara girdi, baltayı yedi.

(Alçak gönüllü ve kibirli insanlara çok güzel birer örnek)

#1672

Bir gün Abdullah b. Muhammed Razî k.s. hazretlerine sorarlar:

Bu insanlar ayıp ve kusurlarını biliyorlar ama doğru yola dönmüyorlar. Bunun sebebi nedir?

Hazret şu cevabı verir:

“Çünkü onlar, birbirlerine karşı bildikleriyle övünmekle meşguller. Bildikleriyle amel etmek için uğraşmıyorlar. Dışları ile meşguller ama iç âlemleriyle hiç ilgilenmiyorlar. Bu sebeple de Allah onların kalplerini kör etmiş ve azalarını ibadete karşı bağlamıştır.”

#1685

Fudayl bin İyad Hazretleri, bir gün yolda giderken insanların neşe ve sevinç içinde olduklarını görünce:

“Nice neşeli ve sevinçli kimseler vardır ki, onlara nasip olacak kefenlikler dokunup satışa çıkarılmıştır bile” buyurmuştur.

 

#1711

İnsanlar kendi haz ve çıkarlarını din edindiler, kişisel istekler yani hevâ-yı nefs de bu yeni dinin tanrısı oldu.

#1790

Ebu Zerr'den:

"Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, Malı çok olupta iyilik ve sevabı az olanlar ziyandadır.

Ancak Allah’ın kendilerine verdiği imkânlarla sağını solunu, önünü arkasını gözetip hayırlı işler işleyenler bundan istisnadır. Böyleleri de ne kadar az!”

#2012

Meyvesi bol olan ağacın dalları yere eğildiği gibi akıllı, bilgili insanlar da mütevazı, alçakgönüllü olurlar.

Şeyh Sa’di

#2024

Yüce Allah, Dâvud  a.s.’a şöyle vahyetmiştir.

Yâ Dâvud, âlimler iyilikle emretmeyi ve kötülüğü de nehyetmeyi bıraktıkları zaman, bil ki kendilerinden heybet gider, sefil ve şerli kimselerden olurlar.

Zebur’dan.Etiketler