Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1433

Muhammed Mervezi r.a. şöyle der:

“Şeytan, işlediği şu beş şeyden dolayı bedbaht olmuştur:

Günahını itiraf etmedi.

İşlediği günaha pişman olmadı.

Kendini kınamadı, ayıplamadı.

Hemen tevbeye yönelmedi.

Allah Teâlâ’nın rahmetinden ümidini kesti.

Âdem a.s. ise şu beş özelliğinden dolayı saadet ehlinden oldu.

Günahını itiraf etti.

Yaptığı hatadan dolayı pişmanlık duydu.

Nefsini kınayıp, ayıpladı.

Vakit kaybetmeden hemen Allah Teâlâ’ya tevbe etti.

Allah Teâlâ’nın rahmetinden ümidini kesmedi.Etiketler