Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#233

Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zaten gıybettir. Eğer yalan dese, hem gıybet hem iftiradır; iki katlı çirkin bir günahtır.

#254

Eğer işlerimizde muvaffak olamıyorsak, işlediğimiz günahlar yüzündendir. Çünkü Allah-ü Teâlâ günah işleyen kulunu muvaffak etmez.

#327

Borçlar ve günahlar insanın gönlünü sıkan, daraltan, ibadetin feyiz ve tadından mahrum bırakan çok ağır yüklerdir.

#418

Hicret edenler, günahlarını terk edenlerdir.

Hz. Ömer r.a.

 

#609

Tövbe etmezsek günahlarımızın kaydedildiği kat’i; ibadetlerimizin ise kabul edildiği şüphelidir.

#847

Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp, günâhlarını unutması gururdandır. Günâhların ne kadar küçük olduğunu değil, bu günâhı Allah’ü Teâlâ’nın huzûrunda işlediğini düşünmek lâzımdır.

#971

Günahlar câzip olmakla beraber zehirli bir bal gibidir. Ahirette cezasını çekeceğimiz gibi, işlendikten hemen sonra, yâni daha dünyada iken bile tesirini gösterir ve kıvrandırır. Bu daralma ve sıkılma ile insan bir haneden diğer haneye, kahveden, meyhaneye derken hastaneye ve nihayet günahlarla dolu bir vaziyette kabrîstana düşecektir.

#1187

Günahlara tövbe etmeyi geciktirmek, Allah-ü Teâlâ’ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır.
 

#1262

Cahillik zamanını ve işlediğin günahları anma. Cemaatle namaz kılmana engel yoksa cemaati asla terk etme.

#1438

Günahlar, haramlar allanır pullanır, süslenir insanın karşısına gelir cilve yapar. O kadar tatlıdır ki günahlar haramlar, iradesi zayıf olan kimse hemen harama, günaha meyleder.

M. Es’ad Coşan Etiketler