Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#592

Ölüm, bu alem-i fâniden âlem-i bâkîye gitmektir. Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur’ân için, öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakîkî vatanlarına (cennete) girmeye vâsıtadır.

#1222

Marifet, iki dünya saadetidir. Muhabbet ise göz bebeğidir. Muhabbet, marifetin meyvesidir. Marifet ise ezelî hidayettir.

#1457

Dünyada en büyük hüner, harab olmuş bir gönlü tamir etmektir. Yani bir dinsiz imansızın hidayetine vesile olmaktır.

#1884

Bir inkârcının hidayetine vesile olmak, hâyırların, zaferlerin en büyüğüdür.Etiketler