Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#548

“Muhabbet edene muhabbet edilir. Seven sevilir. Unutmayan unutulmaz.”

#1166

"Bir kimsenin, Allah-ü Teâlâ’ya olan muhabbetinin hakikî olup olmadığının alâmeti; kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır."

#1206

Allah-ü Teâlâ’nın muhabbetinden bir zerreyi, bin yıllık ibadete değişme! Çünkü Hâdis-i şerifte "Kişi sevdiği ile beraberdir" buyrulmuştur.
 

#1222

Marifet, iki dünya saadetidir. Muhabbet ise göz bebeğidir. Muhabbet, marifetin meyvesidir. Marifet ise ezelî hidayettir.

#1486

Kafirlere muhabbet, imanı giderir.

#1486

Kafirlere muhabbet, imanı giderir.

#1899

Hakîkatte kadın, buğza müstehak bir dikenlik değil, aşk ve muhabbete lâyık bir gülşendir. Ona dair sevgi de bizzat Allâh tarafından bahşedilmiştir. İnsanlık tarihinde kadın, böylesine ilâhî bir kıymete ancak İslâm’ın yüce iklîminde nail olmuştur. İslâm’ın dışında kadına değer verdiklerini iddia eden bütün sistemler, ona sadece vitrin malzemesi olarak kıymet vermekte, arka plânda ise kadını ancak ekonomik ve nefsânî bir meta olarak kullanıp ezmekte ve tüketmektedir.Etiketler