Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#110

Nefsin istek ve arzuları peşinde koşmak kişiyi helâke sürükler. Ayrıca bu durum kulun, Hak yoldan uzaklaşmasına ve cehenneme sürüklemesine en büyük sebeptir.

#503

Ey Müslüman, kendi halini bir düşün. Acaba Allah için Allah’ın bir dostunu dost edindin, düşmanını da düşman saydın mı? Yoksa sevip sevmemekte kendi heva ve nefsine mi uymuşsun? Kendine ağla. Gece-gündüz Allah’a tövbe ve istiğfar et.

#1501

İnsanın başına hayır gelirse Allah’ın rahmetinden, şer gelirse nefsinden, şeytandan veya dünyaya olan bağlılığından olduğu bilinmelidir.

#1612

İkinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbanî k.s. hazretleri, Ashab-ı Kiram hakkında ihtilafa düşen ve yer yer ağır sözler edenleri şöyle uyarmaktadır:

“Ashab-ı Kiram arasında geçmiş olan çekişmeleri ve savaşları güzel yönlere hamletmek ve yormak gerekir. Bunlarla ilgili nefsimize uymaktan ve taraf tutarak konuşmaktan çekinmek lazımdır. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat âlimlerinin de ifade ettiği gibi sahabiler arasındaki ihtilaflar içtihada ve yorum farklılığına dayanmakta olup, şahsi istek ve arzuları için ortaya çıkmış değildir.” Etiketler