alem güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#510

Vefa duygumuz ne âlem de?

Nimete şükür etmeyi biliyor muyuz?

Gayemiz ulvî mi yoksa süflî mi?

Kime kulluk ediyoruz, kimi seviyor, kimden korkuyoruz?

Hayır ve hasenata meylimiz nasıl?

Allah’ın dostlarıyla mı yoksa düşmanlarıyla mı birlikteyiz?

En çok fakirlikten mi korkuyoruz yoksa ahiret âlemine imansız göçmekten mi?

Allah’ın kullarına ve yarattığı mahlûkatına karşı şefkatli miyiz yoksa zalim mi?

#592

Ölüm, bu alem-i fâniden âlem-i bâkîye gitmektir. Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur’ân için, öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakîkî vatanlarına (cennete) girmeye vâsıtadır.

#666

Bu dünya fanidir, en büyük dava, baki olan âlemi kazanmaktır. İnsanın itikadı (imanı) sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

#1537

Bazı ilahi sıfatları taşıması sebebiyle âlem de insandan daha aziz daha şerefli bir mahlûk olmadığı gibi, kendini putlaştırıp ilahlaştırmaya çalıştığı için de ondan sefili, zelili yoktur.

Muhiddin Arabî Hz.leri

#1672

Bir gün Abdullah b. Muhammed Razî k.s. hazretlerine sorarlar:

Bu insanlar ayıp ve kusurlarını biliyorlar ama doğru yola dönmüyorlar. Bunun sebebi nedir?

Hazret şu cevabı verir:

“Çünkü onlar, birbirlerine karşı bildikleriyle övünmekle meşguller. Bildikleriyle amel etmek için uğraşmıyorlar. Dışları ile meşguller ama iç âlemleriyle hiç ilgilenmiyorlar. Bu sebeple de Allah onların kalplerini kör etmiş ve azalarını ibadete karşı bağlamıştır.”Etiketler