Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1596

Hz. Ömer r.a. Medine’de boşta gezen bir gruba:

Siz necisiniz, diye sorduğunda onlar:

Biz mütevekkil kimseleriz, diye karşılık verdiler.

Bunun üzerine Hz. Ömer r.a. dedi ki:

Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil (yiyici) kimselersiniz! Tohumunu tarlaya atıp daha sonra Allah’a itimat eden kimseye mütevekkil denir.

 Etiketler