Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1614

Abdurrahman b. Avf r.a.’ın oğlu İbrahim anlatıyor:

Oruçlu olan Abdurrahman b. Avf’ın önüne yemek getirilmişti. Şöyle dedi:

Benden hayırlı olan Mus’ab b. Umeyr, Uhud harbinde şehit düşmüştü. Bir hırkadan başka kefenleneceği bir şey bulunamamıştı. O hırka ile de baş tarafı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde başı açık kalıyordu. Sonra dünyalıktan önümüze yayılabildiği kadar yayıldı. Öyle ki, bize sevaplarımız dünyada veriliyor, ahirete hiçbir şey kalmıyor diye hakikaten endişe duyduk, deyip ağlamaya başladı.

O kadar ki, getirilen yemeği de bıraktı, yemedi.Etiketler