Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#496

Büyük âlimler Allah-ü Teâlâ’nın nimetlerine üç şeyle kavuşulacağını, bunların; çok şükretmek, taate yapışmak ve günahlardan sakınmak olduğunu bildirmişlerdir.

Allah-ü Teâlâ, üç şeyi, üç şey içinde gizlemiştir. Rızasını taatte, gadabını günahlarda, velileri de kulları arasında gizlemiştir. Bunun için hiçbir taati basit görmemelidir. Olur ki o taat, Allah-ü Teâlâ’nın rızasına vesile olan taattir. Hiçbir günahı küçük görmemelidir. Olur ki, küçük gördüğün o günah, Allah-ü Teâlâ’nın gazabına sebep olabilir. Hiçbir kimseyi de hor görme ki, o kimse de Allah-ü Teâlâ’nın veli kullarından olabilir.

#546

“II. Murat, Hacı Bayram-ı Velî’nin müritlerinden vergiyi kaldırınca herkes ona mürit olmuş. Vergiden kaçan, onun kapısında almış soluğu. Hal böyle olunca II. Murat haber göndererek müritleri kimdir, kimlerdir bilmek istemiş. Hacı Bayram Velî yüksekçe bir yere büyük bir çadır kurdurmuş ve müridi olduğunu iddia edenleri oraya toplamış. Bana bağlılar gelsin bu çadıra girsin, onları kurban edeceğim, diye nidada bulunmuş. Herkes şaşırmış tabii… İnsanın kurban edildiği nerede görülmüş?  Çadıra gire gire bir kadın ve bir erkek girmiş, başkada giren olmamış. Onlar çadıra girince orada bekletilen koç kesilerek kanı akıtılmış. Böylece çadırın altından sızan kanı gören ahali korkuyla çil yavrusu gibi kaçışmış. Hacı Bayram Velî, II. Murat’a; “Bundan sonra biline ki, bizim bir buçuk müridimiz vardır.”diye haber göndermiş. Gerçek bağlılarının kimler olduğunu böylece haber vermiş.”

#878

İmam-ı Şafiî (r.a.) hazretleri yalan yere yemin etmek şöyle dursun, doğru yere bile yemin etmeyecek kadar büyük bir hassasiyet sahibi bir veli idi.

#881

Hakiki keramet sahibi bir veli konuştuğu zaman dinleyenin kalbinde dünya sevgisi azalıp, Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi ve ona bağlılığı artar.

#1622

Kapısında insanları hemen kabul etmeyen âlime bir velî gelir ve “Allah’a nisbetle Peygamberin konumu nedir?” diye sorar. Âlim, bu soru karşısında hatasını hissedercesine susmayı tercih eder. Velî cevabı kendisi verir: “Büyük dairede bir nokta! Ya senin Peygambere göre konumun nedir ki?”

#1749

Büyük Veli Beyazıd-ı Bistami hazretleri, hangi şehre gitse ilk önce o şehrin kabristanlarını ziyaret edermiş.

İbn-i Abbas ise, kendisine nerelerin dolaşılması gerektiğini soranlara şu cevabı veriyormuş.

“Gündüz ibret alarak kabristanları, gece ise tefekkür ederek gökyüzünü” demiştir.

#1922

Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter...Etiketler