Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#182

Verâ’ın hakikati, şüpheli şeylerden sakınmak ve her zaman nefis muhasebesi yapmaktır. Böyle olmayan bir kimse, verâ sahibi sayılmaz.

Yunus bin Ubeyd 

#189

Yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, kiriş gibi kalıncaya kadar oruç tutsanız, günahlara engel olan bir verâ’nız olmadıkça Allah-ü Teâlâ kabul etmez.

Abdullah bin Ömer r.a. 

#910

Verâ, şüphelilerden uzak durmak ve her an nefisle muhasebe etmektir.

#1629

Yahya b. Muaz k.s. demiştir ki:

“Verâ iki şekilde olur: Biri bedende olur. Bu, kulun sadece Allah’ın rızasına uygun olan amelleri yapmasıdır.

Diğeri ise, kalble olur. Bu da, kalbe yüce Allah’tan başka kimsenin girmemesidir.”Etiketler